ผู้เขียน หัวข้อ: ร่างประกาศทำความสะอาด  (อ่าน 429 ครั้ง)

Chalisa

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 6
    • ดูรายละเอียด
ร่างประกาศทำความสะอาด
« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 02:31:15 PM »
โรงพยาบาลบางจาก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.gprocurement.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๒ ๔๖๔๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑-๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2017, 03:01:41 PM โดย Chalisa »